CSharp ILogger

ILogget<AboutModel> logger lager en logger som bruker log kategori lik det fulle navnet til AboutModel. En logg-kategori er en string som er assosiert med hver logg.