App Security Groups

Azure

Logiske grupperinger av ressurser som man kan sette regler på i en Network Security Groups.
Dette fører til at man kan sette regler som gjelder for en gruppering av ressurser, uten å applye til alle i subnettet. Eksempelvis:
2-asg-nsg