Ranger

Ranger

Beskrivelse: Konsoll filmanager med VIM key bindings
Link: https://github.com/ranger/ranger