Ascii Cinema

Ta opp det som skjer i terminalen, og publiser det som en "film" hvor et er brukt faktisk tekst, ikke bilder. Dermed kan man kopiere tekst underveis.

Link