Nvim

Fil explorer

Fil exploreren til nvim heter "netrw"

Vis fil-explorer
:Ex

Lag ny fil
%

Lag ny mappe
d

Source filen man er på (Last inn config)
:so

=ap => format paragraph

:TSPlaygroundToggle => Viser treeparser treet til koden

Replace

Kan være med regex
:%s/toreplace/replacement

:%s/\(.\)ei/\1ello
Vil matche på ".". Kan da referere til denne ved å bruke 1 for match 1.

Egne mappings

Leader = <Space>

<leader>pv => :Ex

Søk med telescope

<leader>ps => telescope.Grep (Search Everywhere)
<leader>pf => telescope.find_files (Find any file in project)
<C-p> => telescope.git_files (Find files in git in project)

Harpoon

<leader>a => mark/add file
<C-e> => toggle quick menu

UndoTree

<leader>u => Toggle Undo tree

Fugitive (git)

Git status
<leader>gs => Show Git Menu