Round Robin Mechanism

Algoritme som ofte brukes som prosess og nettverk "schedueler". Kort sagt så gir den request til servere i tur og orden.

Eksempel med 3 servere:
Første request går til server 1, request 2 går til server 2, request 3 til server 3. Request 4 går så til server 1 osv.

Om man vil at samme bruker skal gå til samme server, f.eks. ved bruk av session variabler, så kan ikke denne brukes uten videre, da den ikke tar hensyn til hvilken requests som hører til hva.

Dokumentasjonen til Azure beskriver det slik i kontekst av application gateway:
"Application Gateway follows a round-robin approach, distributing requests to each available server in a backend pool in turn."