Mikrotjenester klarifiserer strukturen til et informasjonssystem

Microservices
Å se et kart over alle microtjenester og kommunkasjon mellom dem gjør det lettere å se hvordan hele systemet henger sammen, og hvilke diskrete komponenter det består av. Dette kan gjøre ting som onboarding lettere og mer overkommelig.
Å visualisere de forskjellige komponentene til et system er ikke like lett med en monolitt.