DotNet 8

Introduserer en konstant for empty collections. Bedre cpu og minnebruk, enn å allokere hver gang.

return ReadOnlyDictinary<User>.Empty
return ReadOnlyList<User>.Empty

Blazor united

Prøver å kombinere serverside rendering og client side rendering i Blazor. SSR approach, hvor HTML rendres på server.
God artikkel her.

DotNet Aspire