Sli.dev

Sli.dev

Presentatsjonsrammeverk basert på Vue 3 og Wind CSS (tailwind kompatiblet utility first CSS rammeverk)
Sli.dev
Quickstart: Slidev New
Alternativ til RevealJS