Notat titler er et API

Tittelen på et notat skal være en abstrahering av notatet. Hele notatet skal da kunne bli referert til ved å bruke denne konsept-knaggen (Se Konsept Knagg).

Man kan bruke API design teknikker som "seperation of concerns" og tydelige navn. Målet er at notatene skal bli atomiske, og være self-contained.

Ressurser

"Evergreen notes" are like APIs.