Evergreen Notes

Evergreen notes er et konsept laget av Andy Matuschak. Relaterte ideer er Second Brain og Personal Knowledge Management.

Poenget til disse notatene er at de skal utvikles over tid, og skal kunne brukes på tvers av prosjekter.

De skal også være Atomiske Notater. Det vil si notater som kun er om en ting. Samtidig må det prøve å faktisk fange helheten av denne tingen.
En hjelpende mental modell å gjenbruke her er at Notat titler er et API.

Ressurser

Evergreen Notes - Andy Matuschak
Maggie Appleton har laget illustrasjon av konseptet her: Evergreens